FyrpunktenOm AIS

Vad är AIS?

AIS, akronym för Automatic Identification System som är ett system som gör det möjligt att identifiera och följa ett fartygs rörelser från andra fartyg. Även räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar mm kan i vissa fall vara utrustade med AIS-transpondrar.

Förenklat kan AIS beskrivas så här. AIS-transpondern i ett fartyg samlar dynamisk information om det egna skeppets position, hastighet, kurs, destination mm från övrig elektronisk navigationsutrustning. Statisk info som tex namn, bredd och längd programmeras i AIS-transpondern manuellt. All denna info formateras sedan in i datapaket som sänds ut via VHF-radio. Andra fartyg inom VHF-räckvidd utrustade med AIS-mottagare kan sedan ta emot radiosignalerna.

Allmänt

Systemet har utvecklats och införts för att ge tillgång till mera information om fartygen i närområdet än vad som kan erhållas via tex radar. Exempelvis ger AIS fartygens identitet och storlek och detta även för fartyg som befinner sig i radarskugga, t.ex bakom öar.
Systemet är delvis framtaget i Sverige och använder STDMA som kommunikationsprotokoll, STDMA är uppfunnet av Håkan Lans.

Svenska Sjöfartsverket har arbetat internationellt med utvecklingen av standard för AIS och för införandet av ett krav på användning av AIS. FN-organet IMO (International Maritime Organization) beslutade under 2001 att alla fartyg som följer SOLAS-konventionen och är större än 300 ton skall vara utrustade med AIS. Kravet är i kraft från 1 juli 2002 för nya fartyg och för befintliga gäller en särskild tidsplan för införandet. Alla fartyg i internationell trafik är utrustade sedan 31 december 2004 och fartyg i nationell trafik skall vara utrustade med AIS senast 1 juli 2007. För passagerarfartyg gäller kravet oberoende av fartygets storlek.

Tekniken

En AIS-transponder består av en VHF-sändare, två VHF-mottagare, en VHF DSC-mottagare (Digital Selective Calling) och ansluter till fartygets övriga system och sensorer via tex NMEA-protokollet. Information om fartyget position hämtas från en GPS-mottagare, andra positioneringssystem kan också användas, tex LORAN-C eller DGPS.
Övrig dynamisk info hämtas från fartygets navigationsinstrument, till exempel logg och gyrokompass.
Data från andra fartyg tas emot med VHF-mottagarna, avkodas och konverteras till tex NMEA som sedan kan skickas till fartygets navigationssystem. NMEA-meningar som används är tex AISDM och AISDO.

Källa: Wikipedia